Menu Hotline: 0866.552.255

Đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội hiện đang tổng hợp, báo cáo tiến độ giải ngân, phương án điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn năm 2020, kế hoạch vốn 2019 kéo dài đối với các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố.

Năm 2020, kế hoạch vốn đã giao cho Ban quản lý các công trình giao thông là 1.117,8 tỷ đồng/65 dự án (chuyển tiếp là 908,0 tỷ đồng/38 dự án; khởi công mới là 209,8 tỷ đồng/27 dự án), trong đó vốn xây dựng cơ bản tập trung và chương trình mục tiêu là 1.106,8 tỷ đồng; vốn Quỹ đầu tư phát triển Thành phố là11 tỷ đồng.

Tính đến đến 31/8/2020 đã giải ngân 451,3/1.117,8 tỷ đồng, đạt 40,4%, trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung và chương trình mục tiêu là 451/1.106,8 tỷ đồng (đạt 40,7%).

Dự kiến giải ngân kế hoạch 2020 đến 30/9/2020 là 615/1.117,8 tỷ đồng, đạt 55,0%, trong đó vốn xây dựng cơ bản tập trung và chương trình mục tiêu là 613/1.106,8 tỷ đồng, đạt 55,4%. Vốn Quỹ đầu tư phát triển Thành phố là 1,6/11 tỷ đồng (đạt 14,1%).

Dự kiến giải ngân cả năm 2020 trong trường hợp chưa điều chỉnh kế hoạch là 983,8/1.117,8 tỷ đồng, đạt 88,0%. Nếu được điều chỉnh kế hoạch, (theo phương án Ban dự án đề xuất), dự kiến giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2020 là 1.138,3/1.143,3 tỷ đồng, đạt khoảng 98,0%.

Về kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài, đến 31/8, Hà Nội đã  giải ngân 155,5 tỷ đồng, đạt 18,0%. Dự kiến giải ngân cả năm 2020 là 100/155,5 tỷ đồng (38 dự án), đạt 64,8%.

Được biết, cuối tháng 7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã đề xuất điều chỉnh giảm là 88,1 tỷ đồng. Sau khi rà soát đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đề xuất phương án - Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài: 53,3 tỷ đồng/14 dự án. Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2020: 128,5 tỷ đồng/13 dự án (trong đó: vốn ODA đề xuất giảm 41,0 tỷ đồng). Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020; đề xuất điều chỉnh tăng và bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2020: là 154,5 tỷ đồng/07 dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 13 dự án gồm 12 dự án (07 dự án cầu yếu và 05 dự án cầu vượt cho người đi bộ) trước đây Ban đã trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định (các Sở, ngành, địa phương liên quan đã có ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư).

Ngoài ra có 01 dự án (đường Lê Quang Đạo kéo dài) đã được Sở Giao thông vận tải đã trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư hồi giữa tháng 7 năm nay; Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định chủ trương đầu tư (các Sở, ngành, địa phương liên quan đã có ý kiến tham gia thẩm định chủ trương đầu tư).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án (cầu Mụ).  Dự kiến, phương án điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn năm 2020, kế hoạch vốn 2019 kéo dài sẽ trình HĐND Thành phố tại phiên họp không thường kỳ dự kiến vào cuối tháng 9/2020, đầu tháng 10/2020.

Gọi: 0866.552.255 Tư vấn qua Messenger Trò chuyện qua Zalo

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm Highland VN Click để liên hệ Nhân viên tư vấn !

Bạn cần tư vấn? Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ!
Hỗ trợ 24/7: 0866.552.255